องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะตอ
อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เบอร์โทร. 073-530874บริการข้อมูล
thumb_up facebook

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 10
เดือนนี้ 2,115
เดือนที่แล้ว 5,727
ทั้งหมด 30,156

camera_alt ภาพกิจกรรม
วัน พฤหัสบดี ที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอได้จัดโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง จิตใจที่ดีลดภาวะการเจ็บป่วย... [18 มีนาคม 2564]
วัน พุธ ที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ ได้จัดโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง เพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น... [17 มีนาคม 2564]
วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 09.00น. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ดอก ไม้ประดับ ตามโครงการถนนสวยงาม และเก็บขยะบริเวณสองข้างทาง เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณสองข้างทางให้มีความสวยงาม โดย ... [10 มีนาคม 2564]
วันพฤหัสบดี ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ จัดทำโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2564... [25 กุมภาพันธ์ 2564]
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมกิจกรรม วันอาซูรอสัมพันธ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview94
ขอเชิญชวนชาวตำบลโคกสะตอและตำบลใกล้เคียง ร่วมรับฟังการบรรยายธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview84

chat_bubble ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
จ้างป้ายไวนิล เรื่องตลาดนัด Bazaar Kampong Koksator โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview2
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
language หนังสือราชการกรม
บุคลากรภายใน
language ผู้บริหารองค์กร
(นายดอรอแม ตาเย๊ะ )
นายก อบต.โคกสะตอ
(นายดอรอแม ตาเย๊ะ )
นายก อบต.โคกสะตอ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการกลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
folder มาตรการการสร้างจิตสำนึก
folder มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร