องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะตอ
อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ(สงกรานต์)องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ ประจำปีงบประมาณ 2565
รายละเอียด : วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 10.00น.นายมาหะมะ ลาเต๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ มอบหมายให้ นายอิศรา มณีโสะ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอเป็นประธานพิธีเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ ประจำปี 2565(เทศกาลสงกรานต์)โดยมีนางจารุมา โตะหะ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด เป็นผู้กล่าวรายงานพร้อมนี้มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 4609 เจ้าหน้าที่ รพ.สต. พนักงานอบต.โคกสะตอ อสม.ต.โคกสะตอ อปพร.ต.โคกสะตอและประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมโครงการฯ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิคโคโรน่า(COVIC-19)
ผู้โพส : admin