องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะตอ
อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เบอร์โทร. 073-530874

บริการข้อมูล
thumb_up facebook
วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น. ​นายดอรอแม​ ตาเย๊ะ​ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ นายรออาลี​ สาเม๊าะ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ​ นายอิศรา​ มณีโสะ​ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ​ งานพัฒนาชุมชน​ อบต.โคกสะตอ​ และงานสาธารณสุข​ อบต.โคกสะตอร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนราธิวาสและ รพ.สต.ตำบลโคกสะตอลงพื้นที่เยี่ยมเยียนบ้านผู้ยากไร้เพื่อมอบถุงยังชีพและสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าของบ้าน​ พร้อมนี้ทางศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนราธิวาสได้มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้กับผู้ยากไร้ บ้านไอร์สาเมาะ หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสะตอ​ อำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาส​ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายอิศรา มณีโสะ)
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.โคกสะตอ
โทร : 098-7132379
(นายอิศรา มณีโสะ)
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.โคกสะตอ
โทร : 098-7132379
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการกลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
folder มาตรการการสร้างจิตสำนึก
folder มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 148