องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะตอ
อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น นายดอรอแม ตาเย๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ มอบหมายให้ นายรออาลี สาเม๊าะ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ คณะผู้บริหาร นายอิศรา มณีโสะ ปลัด อบต.โคกสะตอ สมาชิกสภาฯ พนักงาน อบต.โคกสะตอ ร่วมกับ ชุดควบคุมตำรวจตระเวนชายแดน ผู้นำฝ่ายปกครอง กองร้อยทหารพรานที่ 4609 และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณสองข้างทาง ทางเข้าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย เขตพื้นที่ ม.8 ตำบลโคกสะตอ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลโคกสะตอ มีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดบริเวณสองข้างทาง พร้อมนี้ นายรออาลี สาเม๊าะ ได้มอบเจลล้างมือให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย หมู่ 8 ตำบลโคกสะตอ อ.รือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อควบคุม ลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา2019(โควิด-19) และเตรียมความในการเปิดภาคเรียนที่1ประจำปีการศึกษา2564 การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ผู้โพส : admin