องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะตอ
อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
จัดประชุมประจำเดือน พนักงาน อบต.โคกสะตอ ประจำเดือนมกราคม 2665
รายละเอียด : วันพธุที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 10:00 น นายมาหะมะ ลาเต๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัด อบต.โคกสะตอ สมาชิกสภาฯ ได้วันพธุที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 10:00 น นายมาหะมะ ลาเต๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัด อบต.โคกสะตอ สมาชิกสภาฯ ได้จัดประชุมประจำเดือน พนักงาน อบต.โคกสะตอ ประจำเดือนมกราคม 2665 เพื่อชี้แจงนโยบาย และกฎระเบียบในการทำงาน แก่พนักงาน เพื่อนำไปปฏิบัติต่อไป การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเพื่อชี้แจงนโยบาย และกฎระเบียบในการทำงาน แก่พนักงาน เพื่อนำไปปฏิบัติต่อไป การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ผู้โพส : admin