องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะตอ
อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายในตำบล ประจำปีงบประมาณ 2565
รายละเอียด : วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายมาหะมะ ลาเต๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ มอบหมายให้ นายมาหะมะรูยี มะแซ หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนปลัด อบต.โคกสะตอ เป็นประธานพิธีเปิด นางสาวโสภิดา ราเซะ ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน เป็นผู้กล่าวรายงาน ในโครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายในตำบล ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี นายนคเรศ หลิกแก้ว นักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอรือเสาะ เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการส่งเสริมและสร้างอาชีพให้กับกลุ่มสตรีใน ต.โคกสะตอ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ ต.โคกสะตอ อ.รือเสาะ และวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 น. ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอได้พากลุ่มสตรีต.โคกสะตอ มาอบรม ณ ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ตําบลโคกเคียน ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมีเจ้าหน้าที่จาก อบต.โคกเคียนมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการสร้างอาชีพและส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพภายในตำบล ในการนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ ต้องขอขอบคุณนายก อบต.โคกเคียนและคณะ ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี
ผู้โพส : admin