องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะตอ
อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่2 ประจำปี 2565
รายละเอียด : วันอังคาร ที่18 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่2 ประจำปี 2565 โดยมี นายมาหะมะ ลาเต๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ คณะผู้บริหาร ปลัด อบต.โคกสะตอ สมาชิกสภาฯ และ พนักงาน อบต โคกสะตอ เข้าร่วมประชุม เพื่อหารือข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ ณ ห้องประชุมองค์การบริการส่วนตำบลโคกสะตอ
ผู้โพส : admin