messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะตอ
อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง   ประกาศเชิญชวน   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
rss_feed โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง (ไฟถนนสาธารณะ) ภายในหมู่บ้าน แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายธรรมเจริญ ถึง สันภัคดี หมู่ที่ ๖ บ้านธรรมเจริญ ตำบลโคกสะตอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงประตูรั้วอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างต่อสัญญาเช่าพื้นที่เว็บไซท์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างต่อสัญญาเช่าพื้นที่เว็บไซท์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างต่อสัญญาเช่าพื้นที่เว็บไซท์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวฝายต้นน้ำตำบลโคกสะตอ ช่วงที่ ๔ โดยจัดซื้อติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน บัญชีนวัตกรรมไทย จำนวน 153 ต้น องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต หนา ๔ เซนติเมตร โครงสร้างชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ผสมน้ำยาเชื่อม ประสานตาม นวัตกรรมไทย รหัส ๐๑๐๑๐๐๕๒ สายสวนพลู ถึง จือแร หมู่ที่ ๓ บ้านสวนพลู ตำบลโคกสะตอ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๕๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๑๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต หนา ๔ เซนติเมตร โครงสร้างชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ผสมน้ำยาเชื่อม ประสานตาม นวัตกรรมไทย รหัส ๐๑๐๑๐๐๕๒ สายสวนพลู ถึง จือแร หมู่ที่ ๓ บ้านสวนพลู ตำบลโคกสะตอ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๕๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๑๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ อาคารสำนักงาน และพื้นที่บริเวณโดยรอบสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ห้วงเดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ อาคารสำนักงาน และพื้นที่บริเวณโดยรอบสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ห้วงเดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (สำนักปลัด) จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ อาคารสำนักงาน และพื้นที่บริเวณโดยรอบสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ห้วงเดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ อาคารสำนักงาน และพื้นที่บริเวณโดยรอบสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ห้วงเดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ อาคารสำนักงาน และพื้นที่บริเวณโดยรอบสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ห้วงเดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) ประจำปีงปประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) จำนวน ๔ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed ซื้อวัสดุจราจร (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ต้อนรับรอมฎอนและสุขสันต์วันอีดิลฟิตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed ซื้อค่าวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (สำนักปลัด) จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed ซื้อน้ำยาสารเคมีกำจัดยุง จำนวน ๔๕ ขวด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed ซื้อน้ำยาสารเคมีกำจัดยุง จำนวน ๔๕ ขวด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed ซื้อน้ำยาสารเคมีกำจัดยุง เพื่อใช้ในโครงการอบรมป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่มียุงพาหะ จำนวน ๔๕ ขวด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed จ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค รหัสสินทรัพย์ ๔๑๖ - ๖๑ - ๐๐๒๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed จ้างทำป้าย จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทแบตเตอรี่รถกระบะตอนเดียว หมายเลขทะเบียน บต 4070 นราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ..๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed จ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค รหัสสินทรัพย์ ๔๑๖-๖๔-๐๐๓๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed จ้างทำตรายาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (กองคลัง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed จ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง (เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค รหัสสินทรัพย์ ๔๑๖-๖๐-๐๐๑๘ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค รหัสสินทรัพย์ ๔๑๖-๖๓-๐๐๒๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์กระบะสี่ประตู ยี่ห้อมิตซูบิ หมายเลขทะเบียน กง ๒๐๖๒ นราธิวาส ของสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (กองคลัง) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed จ้างจัดทำวารสารเผยแพร่ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed ซื้อถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือประชาชน กรณี ฉุกเฉิน (เหตุอุทกภัย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (สำนักปลัด) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed ซื้อถุงยังชีพ ตามโครงการช่วยเหลือประชาชน กรณีฉุกเฉิน (เหตุอุทกภัย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed ซื้อจัดซื้อถุงยังชีพ ตามโครงการช่วยเหลือประชาชน กรณีฉุกเฉิน (เหตุอุทกภัย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed ซื้อจัดซื้อถุงยังชีพ ตามโครงการช่วยเหลือประชาชน กรณีฉุกเฉิน (เหตุอุทกภัย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed จ้างทำตรายาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed ซื้อถุงยังชีพ ตามโครงการช่วยเหลือประชาชน กรณี ฉุกเฉิน (เหตุอุทกภัย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed ซื้อถุงยังชีพ ตาม โครงการช่วยเหลือประชาชน กรณี ฉุกเฉิน (เหตุอุทกภัย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (สำนักปลัด) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed จ้างเหมาตัดหญ้าถางป่าสองข้างทางพื้นที่ตำบลโคกสะตอ หมู่ที่ 7 บ้านธารน้ำทิพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง จำนวน ๑ คัน ตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 46
rss_feed จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์กระบะกู้ชีพ ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน กง ๙๗๒๓ นราธิวาส (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed จ้างค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
1 - 50 (ทั้งหมด 596 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12