ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดสายในหมู่บ้านไอร์จือนะ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง