ชื่อเรื่อง : ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินแลสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ 2562
ชื่อไฟล์ : DMQNpI2Thu41230.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้