ชื่อเรื่อง : จ้างจัดซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 2062 นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง