ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการเช่าพื้นที่บริการอินเทอร์เน็ตและต่อโดเมนเนม (Domain Name) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง