ชื่อเรื่อง : จ้างทำป้ายไวนิลโครงการปลูกต้นไม้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง