ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านธรรมเจริญ ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง