ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างทำป้ายไวนิล โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ขนาด ๑๒๐ x ๒๔๐ ซม. จำนวน ๑ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง