องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะตอ
อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เบอร์โทร. 073-530874

บริการข้อมูล
thumb_up facebook

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 137
เดือนนี้ 3,060
เดือนที่แล้ว 6,711
ทั้งหมด 41,091

volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศ เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง พ.ศ 2562 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91 |
photo ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตำบลโคกสะตอ ลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121 |
photo ขอเชิญร่วมกิจกรรม วันอาซูรอสัมพันธ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 137 |
photo ขอเชิญชวนชาวตำบลโคกสะตอและตำบลใกล้เคียง ร่วมรับฟังการบรรยายธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125 |
insert_drive_file ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินแลสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 133 |
photo ประชาสัมพันธ์ โครงการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการและกิจกรรมส่งเสริมเรียนรู้ของเด็ก ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 129 |
photo ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอเปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ 2564 ในเวลาราชการ ตั้งแต่ 08.30น. - 16-30น. poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 124 |
photo ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอเปิดรับลงทะเบียนคนพิการ เพื่อขอรับเบี้ยความพิการ ในปีงบประมาณ 2564 ในเวลาราชการ ตั้งแต่ 08.30น. - 16-30น. poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 117 |
photo ประกาศผล ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อมาปฎิบัติหน้าที่ตำแน่งอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134 |
photo ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รับชำระตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2563 - 31 สิงหาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 114 |
insert_drive_file ประกาศ การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ 2562 และสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121 |
insert_drive_file ประกาศ การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 123 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 117 |
insert_drive_file กิจกรรมการบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119 |
photo SELAMAT HARI RAYA AIDILADHA poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 166 |
photo ประกาศ 6 มาตรการsหลักสู่วิธีชีวิตใหม่ New Normal poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125 |
photo ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 117 |
photo ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) https://itas.nacc.go.th/go/eit/nfstfk poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 165 |
insert_drive_file ข้อคำถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ(Integrity and transparency Assessment:ITA)ดาวน์โหลด ได้ที่ https://itas.nacc.go.th/home/listalldocument poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 129 |
photo ประกาศ ด่วนที่สุด บุคคลใดกลับจากกรุงเทพ-ปริมณฑลและประเทศกลุมเสี่ยงให้กักตัว 14 วันทุกคน ผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำทั้งปรับ ตามกฎหมาย poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 129 |
1 - 20 (ทั้งหมด 34 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายดอรอแม ตาเย๊ะ )
นายก อบต.โคกสะตอ
(นายดอรอแม ตาเย๊ะ )
นายก อบต.โคกสะตอ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการกลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
folder มาตรการการสร้างจิตสำนึก
folder มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต