องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะตอ
อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศผลสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร และวัน เวลา สถานที่สอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร และวัน เวลา สถานที่สอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
find_in_page ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ เปิดรับสมัครบุคคลสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
photo การลงทะเบียนผู้พิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84
photo เริ่มแล้ว! ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 67 เริ่ม ต.ค.-พ.ย. และ ม.ค.-ก.ย.66 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file การดำเนินงานด้านพลังงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
insert_drive_file โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติให้เป็นที่ประจักษ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
insert_drive_file กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชน ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
insert_drive_file ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112
insert_drive_file ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 120
find_in_page แบบแสดงรายการคำนวณรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.7) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 124
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ขอให้มารับหลักประกันสัญญา poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 153
insert_drive_file คู่มือการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับสิทธิการลาต่างๆ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 150
insert_drive_file คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 177
insert_drive_file การมอบหน้าที่พนักงานส่วนตำบลติดตามชำระหนี้โครงการเษรษฐกิจชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 177
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ โครงการสตรีตำบลโคกสะตอยุคใหม่ใส่ใจมะเร็งปากมดลูก poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 175
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 160
insert_drive_file สนับสนุนหน่วยงานอื่นในการยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 155
1 - 20 (ทั้งหมด 61 รายการ) 1 2 3 4