องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะตอ
อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
account_box คณะผู้บริหาร
นายมาหะมะ ลาเต๊ะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ
โทร : 095-1610520
นายมาหะมะยี ลาเต๊ะ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ
โทร : 081-0959592
นายมะบักรี อีซอ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ
โทร : 081-0930797
นายอามาน เจ๊ะมูดอ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ
โทร : 065-3531044