องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะตอ
อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
account_box สำนักปลัด
นายมาหะมะรูยี มะแซ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 086-4920948
นางจารุมา โตะหะ
นักทรัพยากรบุคคล
โทร : 092-9326766
นายชารีฟ ดุลยมาศ
นักวิชาการสาธารณสุข
โทร : 082-4378562
นางต่วนฮัสนะห์ กูมูดอ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 089-0566468
นางสาวนุซนีดา อาแว
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 062-4141370
นางสาวรุสมีนา หะมิดง
นักพัฒนาชุมชน
โทร : 098-5421075
นางอัซมี่ อภิบาลแบ
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
โทร : 089-2983690
นางสุรัยญา ยีตอหะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 087-2936049
นางนุรอัยนี ยะซิง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 089-2980861
นางสาวโสภิดา ราเซะ
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร : 087-9684318