messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะตอ
อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
account_box สำนักปลัด
นายมาหะมะรูยี มะแซ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0864920948
นางจารุมา โตะหะ
นักทรัพยากรบุคคล
โทร : 0929326766
นางต่วนฮัสนะห์ กูมูดอ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 0890566468
ว่าง
นักวิชาการสาธารณสุข
นางสาวรุสมีนา หะมิดง
นักพัฒนาชุมชน
โทร : 0985421075
ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวนุซนีดา อาแว
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0624141370
นางอัซมี่ อภิบาลแบ
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
โทร : 0892983690
นางสุรัยญา ยีตอหะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0872936049
นางนุรอัยนี ยะซิง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0892980861
นายมะรูซี กือจิ
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 0808675970
นายมะนาเซ ออมอมานิ
คนสวน
โทร : 0610795171
นายซูลกิฟลี เด็งตา
พนักงานดับเพลิง
โทร : 0984782717
นายอีซัน แวกาจิ
พนักงานขับรถดับเพลิง
โทร : 0862996963
นางสาวโสภิดา ราเซะ
คนงาน
โทร : 0879684318
นางสาวอาสมะ ลาเต๊ะ
คนงาน
โทร : 0635505428
นายอัสยาดี เจ๊ะโวะ
ภารโรง
โทร : 0872915311