messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะตอ
อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
account_box กองช่าง
นายมาหะมะรูยี มะแซ
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0864920948
ว่าง
วิศวกรโยธา
ว่าง
นายช่างโยธา
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ
นายอับดุลตอเล๊ะ กอเเล็ง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
โทร : 0872873924
นายบัดรุดดีน บูกะบูเเต
คนงาน
โทร : 0984782717
นางสาวรุสมี ยีตอหะ
คนงาน
โทร : 0624084171