องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะตอ
อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
account_box กองช่าง
นายอิศรา มณีโสะ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ รักษาการแทน ผอ.กองช่าง
โทร : 098-7132379
นายอับดุลตอเล๊ะ กอเเล็ง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
โทร : 087-2873924
นางสาวยารอนะ ดือเร๊ะ
คนงานทั่วไป
โทร : 093-6421443
ดอลีเยาะ มะมิง
พนักงานจ้างเหมา
โทร : 098-0205410