องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะตอ
อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
account_box กองช่าง
นายมาหะมะรูยี มะแซ
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 086-4920948
นายอับดุลตอเล๊ะ กอเเล็ง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
โทร : 087-2873924
นางสาวยารอนะ ดือเร๊ะ
คนงานทั่วไป
โทร : 093-6421443
นางสาวซูไฮนี โล๊ะซี
คนงานทั่วไป
โทร : 085-8703302