องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะตอ
อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
account_box กองการศึกษาฯ
นางสาวยาวารีเย๊าะ สะมะลอ
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาและวัฒนธรรม
โทร : 082-8267912
นางสาวยาวารีเย๊าะ สะมะลอ
นักวิชาการศึกษา
โทร : 082-8267912
นางสาวรูฮานี ยีมะยี
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร : 087-0270913
นางสาวรอดียะห์ อาบู
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร : 065-0531453
นางสาวยารอมะห์ ยุนุ๊
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร : 080-8616426