องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะตอ
อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
account_box สมาชิกสภา
นายมะอีซอ ฮูลูคาเร็ง
ประธานสภา อบต.โคกสะตอ
โทร : 061-3018369
นายคอซารี เจะและ
รองประธานสภา อบต.โคกสะตอ
โทร : 099-0041303
นายอาบัสยาร์ หะยีอาบู
เลขาสภา อบต.โคกสะตอ
โทร : 062-9846544
นายมะอีซอ ฮูลูคาเร็ง
สมาชิก อบต.โคกสะตอ หมูที่ 1
โทร : 061-3018369
นายเด๊ะแว เปาะกาเดร์
สมาชิกสภา อบต.โคกสะตอ หมู่ที่ 2
โทร : 061-1613487
นายบรอเฮง มะเซะ
สมาชิกสภา อบต.โคกสะตอ หมู่ที่ 3
โทร : 084-7805369
นายเจ๊ะหะมะ สาและ
สมาชิกสภา อบต.โคกสะตอ หมู่ที่ 4
โทร : 095-7614011
นายอาบัสยาร์ หะยีอาบู
สมาชิกสภา อบต.โคกสะตอ หมู่ที่ 5
โทร : 062-9846544
นายคอซารี เจะและ
สมาชิก อบต.โคกสะตอ หมูที่ 6
โทร : 099-0041303
นายรำรี ยีเต๊ะ
สมาชิกสภา อบต.โคกสะตอ หมู่ที่ 7
โทร : 063-6121932
นายฮาเล็ง ลาเต๊ะ
สมาชิกสภา อบต.โคกสะตอ หมู่ที่ 8
โทร : 064-8427626