องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะตอ
อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
camera_alt ภาพกิจกรรม
แบบประเมิน ITA 2567 [6 กุมภาพันธ์ 2567]
ประชาสัมพันธ์... องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ ได้เปิดการรับยืนยันสิทธิการขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2566 - และ เดือนมกราคม - กันยายน 2567 โดยเป็นผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพรายใหม่... [17 ตุลาคม 2566]
โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [25 กันยายน 2566]
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิที่พึงได้รับเเละการเสียสิทธิของผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [25 กรกฎาคม 2566]
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายในตำบล [26 มิถุนายน 2566]
เช็กให้ชัวร์ก่อนกา! เข้าคูหากาบัตรเลือกตั้งเลือกคนที่รัก เลือกพรรคที่ใช่ วันที่ 14 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00-17.00 น. ชวนกันไปใช้สิทธิใช้เสียงกันเยอะ ๆ นะ [9 พฤษภาคม 2566]
โครงการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2566 [30 มีนาคม 2566]
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมทางศาสนาให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 [30 มีนาคม 2566]
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ ประจำปีงบประมาณ 2566 (เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่) [29 ธันวาคม 2565]
โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ (จัดส่งนักกีฬาฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันโครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลท้องถิ่นรือเสาะสัมพันธ์คัพ ครั้งที่1 ประจำปี2565) [1 กันยายน 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 - 10 (ทั้งหมด 157 รายการ)