องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะตอ
อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เบอร์โทร. 073-530874

บริการข้อมูล
thumb_up facebook

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 103
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายดอรอแม ตาเย๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ ประธานศูนย์ Eoc-covid-19 ตำบลโคกสะตอ พร้อมด้วย นายรออาลี สาเม๊าะ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ นายอิศรา มณีโสะ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ ทีมงานสาธารณสุข ... [26 สิงหาคม 2564]
ผู้โพส : admin
วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายดอรอแม ตาเย๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ ประธานศูนย์ EOC COVID-19 ตำบลโคกสะตอ มอบหมายให้ นายรออาลี สาเม๊าะ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ นายอิศรา มณีโสะ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ ทีมงานสาธารณสุข ... [6 สิงหาคม 2564]
ผู้โพส : admin
วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น. ​นายดอรอแม​ ตาเย๊ะ​ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ นายรออาลี​ สาเม๊าะ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ​ นายอิศรา​ มณีโสะ​ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ​ งานพัฒนาชุมชน​ อบต.โคกสะตอ​ และงานสาธารณสุข​... [5 สิงหาคม 2564]
ผู้โพส : admin
วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น นายดอรอแม ตาเย๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ มอบหมายให้ นายรออาลี สาเม๊าะ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ คณะผู้บริหาร นายอิศรา มณีโสะ ปลัด อบต.โคกสะตอ สมาชิกสภาฯ พนักงาน อบต.โคกสะตอ ร่วมกับ ชุดควบคุมตำรวจตระเวนชายแดน ผู้นำฝ่ายปกครอง... [21 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 10.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ โดยนายรออาลี สาเม๊าะ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ มอบเช็คเพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาสเขต 1 ในเขตตำบลโคกสะตอทั้ง 4 โรง ได้แก่ โรงเรียนบ้านบาโงปะแต... [21 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ จัดประชุมปรึกษาหารือเพื่อวางแผนเกี่ยวกับการดำเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬา อบต.โคกสะตอสัมพันธ์ ครั้งที่ 18 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีนายรออาลี สาเม๊าะ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ เป็นประธาน... [17 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ จัดประชุมปรึกษาหารือเพื่อวางแผนเกี่ยวกับการดำเนินโครงการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก โครงการส่งเสริมความเป็นผู้นำทางศาสนาและคณะกรรมการมัสยิดในตำบล... [15 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ และพนักงาน อบต.โคกสะตอ ร่วมมือร่วมใจกันไปฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ณ โรงพยาบาลรือเสาะ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย [10 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นายดอรอแม ตาเย๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ มอบหมายให้ ปลัด อบต.โคกสะตอ ทีมงานสาธารณสุขและพนักงาน อบต.โคกสะตอ เข้าทำความสะอาดอาคารสถานที่บริเวณโรงเรียนบ้านสวนพลู เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2564 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 นี้ ณ... [9 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นายดอรอแม ตาเย๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ ประธานศูนย์ EOC - COVID-19 ตำบลโคกสะตอ มอบหมายให้ทีมงานสาธารณสุข อบต.โคกสะตอ พนักงาน อบต.โคกสะตอ พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสะตอ รับผู้ที่ผ่านการกักตัว ณ โรงเรียนบ้านสาวอ ต.สาวอ ครบ 14... [7 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 113 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายอิศรา มณีโสะ)
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.โคกสะตอ
โทร : 098-7132379
(นายอิศรา มณีโสะ)
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.โคกสะตอ
โทร : 098-7132379
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการกลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
folder มาตรการการสร้างจิตสำนึก
folder มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต