องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะตอ
อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ ประจำปีงบประมาณ 2566 (เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่) [29 ธันวาคม 2565]
วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายในตำบล ประจำปีงบประมาณ 2565 [22 กรกฎาคม 2565]
วันจันทร์ ที่ 18 กรกฎาคม 2565 โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข(โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก)ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2565 [18 กรกฎาคม 2565]
วันเสาร์ ที่ 16 กรกฏาคม 2565 ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย พร้อมมอบกระเบื้องหลังคาให้แก่ครอบครัวผู้ประสบภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน [16 กรกฎาคม 2565]
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ(สงกรานต์)องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ ประจำปีงบประมาณ 2565 [12 เมษายน 2565]
จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่2 ประจำปี 2565 [14 กุมภาพันธ์ 2565]
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี2565 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร [8 กุมภาพันธ์ 2565]
จัดประชุมประจำเดือน พนักงาน อบต.โคกสะตอ ประจำเดือนมกราคม 2665 [7 กุมภาพันธ์ 2565]
ร่วมปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำ [7 กุมภาพันธ์ 2565]
จัดกิจกรรมจิตอาสา [7 กุมภาพันธ์ 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 - 10 (ทั้งหมด 146 รายการ)