องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะตอ
อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เบอร์โทร. 073-530874


บริการข้อมูล
thumb_up facebook
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 14
เมื่อวาน 144
เดือนนี้ 2,503
เดือนที่แล้ว 5,854
ทั้งหมด 24,598

การติดต่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ 

หมู่ 2 ตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส  96150

เบอร์โทร 073-530874  E-mail Khosator@gmail.com

https://www.obtkoksator.go.th/

2 กันยายน 2563

แผนที่หน่วยงาน

18 พฤษภาคม 2563

การติดต่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ 

หมู่ 2 ตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส  96150

เบอร์โทร 073-530874  E-mail Khosator@gmail.com

https://www.obtkoksator.go.th/

2 กันยายน 2563

แผนที่หน่วยงาน

18 พฤษภาคม 2563

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายดอรอแม ตาเย๊ะ )
นายก อบต.โคกสะตอ
(นายดอรอแม ตาเย๊ะ )
นายก อบต.โคกสะตอ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการกลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
folder มาตรการการสร้างจิตสำนึก
folder มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต