องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะตอ
อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
account_box กองคลัง
นางสาวณัฏฐวี ทองคำ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 087-2960370
นางสาวไอลดา ยีตอหะ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
โทร : 061-1986031
นางสาวยารอมะห์ ยุนุ๊
คนงานทั่วไป
โทร : 080-8616426
นางสาวซูไฮนี โล๊ะซี
คนงานทั่วไป
โทร : 086-2957038