องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะตอ
อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
account_box กองคลัง
นางสาวนูรีฮา หะยีอาแว
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 080-0370420
นางสาวณัฎฐวี ทองคำ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 087-2960370
นางสาวอาซีย๊ะ เจ๊ะเล๊าะ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร : 098-7203542
นางสาวซัลซาบีล แมเราะ
เจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 080-1382736
นางสาวไอลดา ยีตอหะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 061-1986031