องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะตอ
อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
account_box กองคลัง
นางสาวนูรีฮา หะยีอาแว
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 080-0370420
นางสาวณัฏฐวี ทองคำ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
โทร : 087-2960370
นางสาวอาซีย๊ะ เจ๊ะเล๊าะ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร : 098-7203542
นางสาวซัลซาบิล แมแราะ
เจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 080-1382736
นางสาวไอลดา ยีตอหะ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
โทร : 061-1986031
นางสาวยารอมะห์ ยุนุ๊
คนงานทั่วไป
โทร : 080-8616426
นางสาวรอดียะห์ อาบู
คนงานทั่วไป
โทร : 065-0531453