messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
account_box กองคลัง
นางสาวนูรีฮา หะยีอาแว
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0800370420
ว่าง
นักวิชาการพัสดุ
นางสาวณัฎฐวี ทองคำ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 0872960370
นางสาวอาซีย๊ะ เจ๊ะเล๊าะ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร : 0987203542
นางสาวซัลซาบีล แมเราะ
เจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 0801382736
นางสาวไอลดา ยีตอหะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 0611986031
นางสาวรอพีดา สะตู
คนงาน
โทร : 0872939766
นางสาวซูลีซัน ฮูลูคาเร็ง
คนงาน
โทร : 0806946676