messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะตอ
อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
folder รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารงานบุคคลฯ
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
รายงานผลการกำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น อบต.โคกสะตอ ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 206
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม อบต.โคกสะตอ ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 219
รายงานผลการดำเนินการแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันทุจริต คอร์รัปชั่น อบต.โคกสะตอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 217
ผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 290
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1