องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะตอ
อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
วันจันทร์ ที่ 18 กรกฎาคม 2565 โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข(โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก)ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2565
รายละเอียด : วันจันทร์ ที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ ได้จัดทำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข(โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก)ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี นายมาหะมะ ลาเต๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ เป็นประธานพิธีเปิด นายมาหะมะรูยี มะแซ หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนปลัด อบต.โคกสะตอ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายอีบือราเฮง มือเส๊าะ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสะตอ นางศันติ์สนีย์ ลีมอปาแล นักจัดการทั่วไป สาธารณสุขอำเภอศรีสาคร เป็นวิทยากร อบรมให้ความรู้เชิงปฎิบัติการแก่ประชาชนตำบลโคกสะตอ ณ บริเวณหน้าห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ หมู่ที่ 2 ต.โคกสะตอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
ผู้โพส : admin