messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะตอ
อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (สำนักปลัด) จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ อาคารสำนักงาน และพื้นที่บริเวณโดยรอบสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ห้วงเดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ อาคารสำนักงาน และพื้นที่บริเวณโดยรอบสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ห้วงเดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ อาคารสำนักงาน และพื้นที่บริเวณโดยรอบสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ห้วงเดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) ประจำปีงปประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) จำนวน ๔ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ต้อนรับรอมฎอนและสุขสันต์วันอีดิลฟิตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed ซื้อค่าวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (สำนักปลัด) จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ซื้อน้ำยาสารเคมีกำจัดยุง จำนวน ๔๕ ขวด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed ซื้อน้ำยาสารเคมีกำจัดยุง เพื่อใช้ในโครงการอบรมป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่มียุงพาหะ จำนวน ๔๕ ขวด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed จ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค รหัสสินทรัพย์ ๔๑๖ - ๖๑ - ๐๐๒๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed จ้างทำป้าย จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทแบตเตอรี่รถกระบะตอนเดียว หมายเลขทะเบียน บต 4070 นราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ..๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed จ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค รหัสสินทรัพย์ ๔๑๖-๖๔-๐๐๓๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed จ้างทำตรายาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (กองคลัง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed จ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง (เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค รหัสสินทรัพย์ ๔๑๖-๖๐-๐๐๑๘ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค รหัสสินทรัพย์ ๔๑๖-๖๓-๐๐๒๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์กระบะสี่ประตู ยี่ห้อมิตซูบิ หมายเลขทะเบียน กง ๒๐๖๒ นราธิวาส ของสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (กองคลัง) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างจัดทำวารสารเผยแพร่ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed ซื้อจัดซื้อถุงยังชีพ ตามโครงการช่วยเหลือประชาชน กรณีฉุกเฉิน (เหตุอุทกภัย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed จ้างทำตรายาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed จ้างเหมาตัดหญ้าถางป่าสองข้างทางพื้นที่ตำบลโคกสะตอ หมู่ที่ 7 บ้านธารน้ำทิพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง จำนวน ๑ คัน ตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์กระบะกู้ชีพ ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน กง ๙๗๒๓ นราธิวาส (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed จ้างค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed จ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องถ่ายเอกสาร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ (คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๔๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (กองคลัง) จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed จ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค รหัสสินทรัพย์ ๔๑๖-๖๔-๐๐๓๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (เรือ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายในหมู่บ้านธรรมเจริญ หมู่ที่ ๖ บ้านธรรมเจริญ ตำบลโคกสะตอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางด้วยหินคลุก หมู่ที่ ๓ บ้านสวนพลู ตำบลโคกสะตอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 58
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายในหมู่บ้านธรรมเจริญ หมู่ที่ ๖ บ้านธรรมเจริญ ตำบลโคกสะตอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางด้วยหินคลุก หมู่ที่ ๓ บ้านสวนพลู ตำบลโคกสะตอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เคมีภัณฑ์ป้องกันและกำจัดยุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (สำนักปลัด) จำนวน ๕ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed จ้างทำป้ายศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก (กองการศึกษา) จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ประเภทคอมพิวเตอร์ All In One ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง จำนวน ๑ คัน ตามโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและทัศนศึกษาแกนนำกลุ่มอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ห้วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗) (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed ซื้อเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
1 - 50 (ทั้งหมด 385 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8